HİZMET AÇIKLAMASI

Baca: Yanma sonucunda açığa çıkan zararlı atık gazları EMNİYETLİ bir şekilde atmosfere atmaya yarayan bir tahliye sistemidir.

Değişik yakıtların kullanılmaya başlaması ile her yakıt türü için farklı baca sistemi gerekmiştir.

katı, sıvı ve gaz yakıtlar için baca sistemleri bulunmaktadır.

Doğru baca uygulaması; uygun baca tipinin seçilmesi ve baca çapının doğru hesaplanması ile mümkündür.


HİZMET GALERİSİ