HİZMET AÇIKLAMASI

Yoğuşmalı duvar tipi ya da yer tipi kazanların birbirlerine çoklu bağlantı kurularak ortak bir baca sistemiyle atık gazın atmosfere atılmasını sağlayan baca sistemidir.

  • En az iki en çok dokuz cihazın birbirine bağlantı yapılabilir.
  • Yoğuşmalı kazan sistemlerinin teknolojik olarak gelişmesi sayesinde kullanımı yaygınlaşan bu sistemlerde kaskad baca bağlantısı da önemli yer tutmaktadır.
  • Baca yapımında Uygun kesit ve çap hesabı yapıldığında verimliliği oldukça artmaktadır.
  • Pozitif sistem olarak tasarlanan baca sisteminde baca sızdırmazlığı ve yoğuşma suyu tahliyesi oldukça önemlidir.
  • Baca sistemi montajında yüksek dayanıklılığı olan özel contalama sistemi kullanılmaktadır.


HİZMET GALERİSİ